Το συνολικό Prize Pool του Πρωταθλήματος ανέρχεται συνολικά στα 5.000€

 

 

 

Τα Lan Finals είναι στις 15 Απριλίου στον Πειραιά.

                   Overwatch

 

                Rocket League