Το συνολικό Prize Pool του Πρωταθλήματος ανέρχεται συνολικά στα 1.000€